Filter Grifo 6 ploča 20x20 bez pumpe
Filter Grifo 6 ploča 20x20 bez pumpe...
Cijena: 1.249,88 kn
Filter Grifo 10 ploča 20x20 bez pumpe
Filter Grifo 10 ploča 20x20 bez pumpe...
Cijena: 1.388,88 kn
Filter Grifo inox 10 ploča 20x20 sa pumpom
Filter Grifo inox 10 ploča 20x20 sa pumpom...
Cijena: 5.443,75 kn
Filter Grifo inox 20 ploča 20x20 sa pumpom
Filter Grifo inox 20 ploča 20x20 sa pumpom...
Cijena: 5.998,75 kn
Filter Grifo inox 30 ploča 20x20 sa pumpom
Filter Grifo inox 30 ploča 20x20 sa pumpom...
Cijena: 7.332,50 kn
Filter Grifo inox 10 ploča 40x40 sa pumpom
Filter Grifo inox 10 ploča 40x40 sa pumpom...
Cijena: 35.277,50 kn
Filter Grifo inox 20 ploča 40x40 sa pumpom
Filter Grifo inox 20 ploča 40x40 sa pumpom...
Cijena: 33.875,00 kn