Zajednički prilog Glasa Istre i Am grupe - Prilog 4 - svibanj 2021. Zajednički prilog Glasa Istre i Am grupe - Prilog 4 - svibanj 2021.
- održavanje zdravstvenog stanja vinograda
- na vrijeme sačuvajte plod masline od bolesti i štetnika
- plamenjača i pepelnica
- magma triple - fungicid visoke učinkovitosti
- briga o travnjaku
 
 
Preuzimanje